Đang tải...

Dashcam, handling for Alex9581's 1969 Volkswagen Class 5 /1600 Baja Bug

91

It's handling of Alex9581's 1969 Volkswagen Class 5 /1600 Baja Bug
https://www.gta5-mods.com/vehicles/1969-volkswagen-class-5-1600-baja-bug-add-on-template-lods-extras-rendering-animated-engine


It make looks like real live rally dash cam.
And change suspension more realistic.
handling.meta, vehicles.meta
mods\update\x64\dlcpacks\baja69\dlc.rpf\data
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 27 Tháng hai, 2022
Cập nhật lần cuối: 27 Tháng hai, 2022
Last Downloaded: 02 Tháng sáu, 2024

All Versions

  (current)

91 tải về , 3 KB
27 Tháng hai, 2022

1 Bình luận