Đang tải...

Hellcycle [Add-On] 0.1

Ea0acc b
Ea0acc a
Ea0acc c
Ea0acc g
Ea0acc d
Ea0acc e
Ea0acc f

1.596

hellcycle
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Known Issues - Adjustments needed
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Install instructions
First, go to gta5 / mods / update / x64 / dlcpacks
Make a new folder, name it "hellcycle", and drag dlc.rpf into the folder.
Then, go to gta5 / mods / update / update.rpf / common / data
Edit dlclist.xml, add "dlcpacks:/hellcycle/"

Spawn name - hellcycle
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ghost rider ped by quechus13 - https://www.gta5-mods.com/player/ghost-rider-robbie-reyes
ghost rider Nicholas Cage by Fatal Knight - https://www.gta5-mods.com/player/ghost-rider-nicolas-cage-add-on

Vehicle Converted By: kjb33

Model by: Ashkan Khelqhati - free3d.com
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 01 Tháng hai, 2021
Cập nhật lần cuối: 01 Tháng hai, 2021
Last Downloaded: 5 ngày trước

All Versions

 0.1 (current)

1.596 tải về , 1 MB
01 Tháng hai, 2021

11 Bình luận