Đang tải...

Honda Civic Type R Police Nationale 1.0

914

CREDITS

Remastered
Model : CSR2
Converted to GTAV:Harut1234

V1
Model: Racing Rivals
Converted to GTAV:Harut1234
Converted Police:DarkHatos
Lightbar:DarkHatos
Skin:DarkHatos
Template:DarkHatos


INSTALLATIONS

Go To OPENIV, update\x64\dlcpacks\patchday18ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf

ELS Go to C:\Program Files\Rockstar Games\Grand Theft Auto V\ELS\pack_default
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 13 Tháng sáu, 2018
Cập nhật lần cuối: 13 Tháng sáu, 2018
Last Downloaded: 14 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

914 tải về , 20 MB
13 Tháng sáu, 2018

1 Bình luận