Đang tải...

Hongqi HQE KT 1.0

2.320

name:红旗 HQE KT

截图提供(Screenshot provides):青果
宽体制作(Wide-body kit production):SR__森然

路径(path):
F:\Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\patchday3ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf\

数据已与原版完美匹配,无需修改!
Data have been a perfect match with the original, without modification!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 25 Tháng chín, 2016
Cập nhật lần cuối: 25 Tháng chín, 2016
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

2.320 tải về , 20 MB
25 Tháng chín, 2016

38 Bình luận