Đang tải...

Hummer H1 6X6 2.3

8.732

Convert: YCA-RE
Model: xsetus

Converted from GTA: SA
http://www.gtainside.com/en/sanandreas/cars/71676-hummer-h1-6-wheel/

youtube
www.youtube.com/mrxsetus
www.xsetus.deviantart.com


install:
vehicle "dubsta_hi.yft = dubsta.ytd - dubsta.yft"
E:\Games\Games-tamahsebi\Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\patchday3ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf\

vehicle mods "dubsta_roof_1.yft - dubsta_roof_2.yft"
E:\Games\Games-tamahsebi\Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\patchday1ng\dlc.rpf\x64\levels\patchday1ng\vehiclemods\dubsta_mods.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 03 Tháng mười, 2015
Cập nhật lần cuối: 03 Tháng mười, 2015
Last Downloaded: 4 hours ago

All Versions

 2.3 (current)

8.732 tải về , 7 MB
03 Tháng mười, 2015

28 Bình luận