Đang tải...

Hyundai Getz 2008 [Replace/Add-On] V1.1

E63c9e a
E63c9e b
E63c9e d
E63c9e e
E63c9e c
E63c9e f
E63c9e g

5.160

Hyundai Getz 2008
---------------------------
Model:HUM3D
Convert:TanbatiDursun
Add-On:TanbatiDursun
----------------------------
Features:
Correct collisions
Wheels
interior
new textures
correct axes
----------------------------
install:
replace:mods\update\x64\dlcpacks\patchday22ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf\
addon:mods\update\x64\dlcpacks\getz
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 30 Tháng một, 2022
Cập nhật lần cuối: 14 Tháng hai, 2023
Last Downloaded: 1 hours ago

All Versions

 V1.1 (current)

2.467 tải về , 60 MB
13 Tháng hai, 2023

 1.0

2.693 tải về , 30 MB
30 Tháng một, 2022

22 Bình luận