Đang tải...

JB700 Without Guns

777

I know JB 700 without guns already exist on this site, but my model has better body and breakable glass

Installation:
Using OpenIV, put all files in \Grand Theft Auto V\x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf\
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng năm, 2016
Cập nhật lần cuối: 06 Tháng sáu, 2016
Last Downloaded: 13 Tháng năm, 2024

All Versions

  (current)

774 tải về , 4 MB
29 Tháng năm, 2016

18 Bình luận