Đang tải...

KTM RC 390 2014 [Add-On | Tuning] 1.2

209.997

KTM RC 390 2014 v1.0
Convert & Edit: Imtaj


Installation instructions in the ReadMe


LSC Customization:
*livery only stock body(3)
*dials(2)
*racing bodykit(no passenger)
*Exhaust(2)
*chain(2)
*handbar(2)
*remove plate
*remove Mirrors
*Mudguard(1)You can use Simple Trainer Spawn it by name.

RCChangelog

v1.0
* Bugs fixed.

v1.1
*add 1 bodykit(livery)
*Bugs fixed

v1.2
*Bug fixed.
*reduce file sizeENJOY
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 20 Tháng hai, 2016
Cập nhật lần cuối: 14 Tháng sáu, 2016
Last Downloaded: 12 phút trước

All Versions

 1.2 (current)

209.993 tải về , 20 MB
20 Tháng hai, 2016

85 Bình luận