Đang tải...

Lada X-ray Add-On 1.1 fix

1.865

original: https://ru.gta5-mods.com/vehicles/lada-x-ray

Car name: - Lada X-Ray
Author: - daemon1988
Author addon: NAME_Surname

You can use Simple Trainer Spawn it by name:
Lada Lada X-Ray - xray
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 10 Tháng chín, 2017
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng chín, 2017
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.1 fix (current)

1.838 tải về , 30 MB
11 Tháng chín, 2017

 1.0

27 tải về , 30 MB
10 Tháng chín, 2017

4 Bình luận