Đang tải...

Manakain's DBS handling file 1.0

955

Manakain's DBS handling file

Rear Wheel Drive
= PERFORMANCE =
0 to 100 kph 3.4 seconds
0 to 200 kph 10 seconds
0 to 300 kph 30 seconds

TOP SPEED 325 kph

= Manakain's MOD =
DBS

look for the screenshot provided for file location.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 27 Tháng tám, 2019
Cập nhật lần cuối: 27 Tháng tám, 2019
Last Downloaded: 10 Tháng mười một, 2021

All Versions

 1.0 (current)

955 tải về , 40 KB
27 Tháng tám, 2019

2 Bình luận