Đang tải...

Handling for [YCA]Aige's McLaren P1 [BETA]

D486d3 p1

4.167

Vehicle :https://www.gta5-mods.com/vehicles/2014-mclaren-p1-fb28b756-465d-43e7-b4e0-9793bfa5f714

Changelog:
Changed vehicle speed and sound.

How to use : On GTA V Replace the handling.meta inside the dlc.rpf>data folder using
OpenIV.

On FiveM: cfx-server-data-master --->resources---->you filename------>data----> change all file.

2014 McLaren P1 [Add-On / Replace] 2.0
[YCA]Aige
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 09 Tháng mười, 2020
Cập nhật lần cuối: 09 Tháng mười, 2020
Last Downloaded: 20 hours ago

All Versions

 [BETA] (current)

4.167 tải về , 5 KB
09 Tháng mười, 2020

4 Bình luận