Đang tải...

Mercedes B klasse D.D.S. Politie 1.1

507

Mercedes B klasse D.D.S.


Version 1.0
Release

Version 1.1
added vehicle.meta
Credits
Asemblage: Team112Skins
Model: TeamMOH
Textures model: TeamMOH
Lightbar: Dyverze
InteriorConsole: ?
Skin: Team112Skins
Whelen 295SL101: Five0/OfficerFive0

Installation

Put police2_hi.yft , police.yft , police.ytd in patchday 13

Put ELS file in ELS\pack_default


Enjoy ;-)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng sáu, 2017
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng sáu, 2017
Last Downloaded: 12 Tháng năm, 2022

All Versions

 1.1 (current)

507 tải về , 10 MB
17 Tháng sáu, 2017

12 Bình luận