Đang tải...

Mercedes-Benz C63 Raid [Add-On] 1.0

1c8679 unkn432own min
1c8679 imagecomp3ressor min

3.670

Mercedes-Benz C63 Raid

Discord : https://discord.gg/NbTVRbVgsF

Addon Car

Version 1.0

+ Add-on
+ Raid Kit
+ Breakable Windows
+ FiveM Ready
+ Working extra lights

If you know how and want to make this a replace. It replaces the vehicle "tailgater"

To install:
x64e.rpf>levels>gta5>vehicles.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 03 Tháng sáu, 2022
Cập nhật lần cuối: 09 Tháng sáu, 2022
Last Downloaded: 6 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

3.670 tải về , 40 MB
03 Tháng sáu, 2022

4 Bình luận