Đang tải...

Metropolitan Police BMW X5 F15 ARV [Opening Gun-locker | ELS] V1.0

3.809

Hope you enjoy this model!

Model - B.Nettleton/W.Mason
Model lowered/converted/templated - James Radley
Headlights - Tim/James Radley
Wheels - AdrianK
Sov Lightbar: StateZeroMods
Lightbar Mount: RamShaw
Ions: Raddz Modding
Tir3: Raddz Modding
Tetra Dome: RamShaw
Met ANPR: JD45
MDT: StateZeroMods
Controller: Bradstr090
Generic Equipment: Raddz Modding
GunLocker: Hutchyy
Skin: MegaMac
Setup: Dalton
Screenshots: Dalton

Any Missing Credits, Contact Me On Discord

Install:
GTAV/mods\update\x64\dlcpacks\patchday22\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf\

Please Contact Me Visa Discord If Theres Any Issues.
My Discord: https://discord.gg/dYd7jq23ZV
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 15 Tháng tám, 2020
Cập nhật lần cuối: 15 Tháng tám, 2020
Last Downloaded: 14 hours ago

All Versions

 V1.0 (current)

3.809 tải về , 20 MB
15 Tháng tám, 2020

26 Bình luận