Đang tải...

Mitshubishi Lancer WRC 05 [Add-On | FiveM | Handling | Template | Sound] 0.1

B3540e 19.02.2024 16.07.41 rec
B3540e 19.02.2024 16.06.04 rec
B3540e 19.02.2024 16.04.24 rec
B3540e 19.02.2024 16.04.56 rec
B3540e 19.02.2024 16.05.22 rec

725

Mitshubishi Lancer WRC 05

Model: Saarankomods
Convert: Saarankomods
Edit: Saarankomods
Textures: Saarankomods
Template: Saarankomods
Handling: Saarankomods

Realistic Sound
Realistic Handling
Full Realistic interior
Full open doors
Working GTA Licenseplate
Working Light
Version 0.1
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 19 Tháng hai, 2024
Cập nhật lần cuối: 19 Tháng hai, 2024
Last Downloaded: 13 hours ago

All Versions

 0.1 (current)

725 tải về , 60 MB
19 Tháng hai, 2024

18 Bình luận