Đang tải...

Mitsubishi Lancer Evo X

85.248

Pictures: Cosworth

Model: Novoka
Convert: zQrba

Features | Özellikler
------------------------------------
Steeringwheel | Direksiyon
Dashboard | Hız göstergesi
Tuning Parts | Modifiye Parçaları
Lights Work | Farlar sorunsuz
Breakable Glass | Camlar kırılıyor

Bug
------------------------------------
No Lods

Please Donate for more mods
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng chín, 2015
Cập nhật lần cuối: 17 Tháng chín, 2015
Last Downloaded: 1 hours ago

All Versions

  (current)

85.248 tải về , 10 MB
17 Tháng chín, 2015

166 Bình luận