Đang tải...

Custom Rocket Cars [Menyoo] 0.5

49.204

HOW TO INSTALL

Drop the XML file into the "Vehicles" folder
Launch GTA 5
Open Menyoo
Go to your saved vehicles and spawn (Nero Rocket Car)

Enjoy!
NEW IN 0.5
ROCKET TURISMO

NEW IN 0.4
Jester Rocket Car
Lynx Rocket Car
Osiris Rocket Car

NEW IN 0.3
X80 Proto Rocket Car
Zentorno Rocket Car
Specter Rocket Car

NEW IN 0.2
Comet Retro Rocket Car
Elegy Retro Rocket Car
Soltan RS Rocket Car


MORE TO COME
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 25 Tháng mười hai, 2016
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng ba, 2017
Last Downloaded: 2 hours ago

All Versions

 0.5 (current)

49.204 tải về , 20 KB
25 Tháng mười hai, 2016

74 Bình luận