Đang tải...

Nissan Skyline 2000gt Mod v1.0

2.216

Video: https://youtu.be/pPnYWfIsxXo

Modified Handling:
Lowered
4wd
180mph top speed
Faster acceleration
Classic Car Engine Sound

Texture Mods:
Tinted lights
Yellowed headlights
Original 2000gt badges

Enjoy!
Read the Readme
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng sáu, 2015
Cập nhật lần cuối: 15 Tháng sáu, 2015
Last Downloaded: 10 hours ago

All Versions

 v1.0 (current)

2.216 tải về , 2 MB
14 Tháng sáu, 2015

17 Bình luận