Đang tải...

OZ Racing Wheel [Replace] 1.0

1.429

OZ racing [ replace ]

There are 3 versions, choose the ones you like best

3d model by : https://es.3dexport.com/free-3dmodel-wheel-001-407658.htm


Used car : https://www.gta5-mods.com/vehicles/audi-rs3-2011-add-on-tunning-rsmods




you can put any name to replace the wheel

example :
wheel-hiend-01

Install Instructions

Grand Theft Auto V - update - x64 - dlcpacks - patchday22 - dlc - x64 - levels - patchday22ng - vehiclemods - wheels_mods
WHEELS
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 08 Tháng chín, 2023
Cập nhật lần cuối: 08 Tháng chín, 2023
Last Downloaded: 10 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

1.429 tải về , 40 MB
08 Tháng chín, 2023

5 Bình luận