Đang tải...

PAZ-3205

8.972

Features:
HQ interior;
Working dashboard;
Dirt mapping;
Breakable windows;
Correct player position;
Hands on the steering wheel;
Correct collision;
Real reflection in the mirrors;

tourbus.yft
tourbus.ytd
tourbus_hi.yft

>>> update/x64/dlcpacks/patchday3ng/dlc.rpf/x64/levels/gta5/vehicles.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 21 Tháng mười một, 2017
Cập nhật lần cuối: 21 Tháng mười một, 2017
Last Downloaded: 4 hours ago

All Versions

  (current)

8.972 tải về , 10 MB
21 Tháng mười một, 2017

39 Bình luận