Đang tải...

quadra-v-tech Handling 1.0

3494c3 20210112152323 1

398

This is a handling for potato-mods quadra-v-tech.
Vehicle: https://www.gta5-mods.com/vehicles/quadra-v-tech-2077-potato-mods

The Handling makes the car have a lot (and i mean alot) of grip and speed/acceleration

Top speed 160mph

Installation is in the file
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 12 Tháng một, 2021
Cập nhật lần cuối: 13 Tháng một, 2021
Last Downloaded: 8 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

398 tải về , 1 KB
12 Tháng một, 2021

0 Bình luận