Đang tải...

Handling for Zen-Imogen's Yamaha YZF-R6 1.0

184

R6 Add On
https://www.gta5-mods.com/vehicles/2015-yamaha-yzf-r6-addons-tuning

Installation
Go To mods/update/x64/dlcpacks/yzfr6/dlc.rpf/data
paste handling.meta

Version 1.0
- Top Speed 267 KMH
- 6 Gear
- Shift Is Not Too Fast
- Improvement Acceleration
- Weight 238KG
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 30 Tháng mười, 2022
Cập nhật lần cuối: 30 Tháng mười, 2022
Last Downloaded: 13 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

184 tải về , 1 KB
30 Tháng mười, 2022

2 Bình luận