Đang tải...

Handling for Rmod Customs' Mercedes-Benz CLK-LM AMG 1.0

683

Mercedes-Benz CLK-LM Realistic handling Adjusts vehicle weight, center of gravity aerodynamic drag, optimizes power and top speed, creates new torque map

Support for this mod only
Mercedes-Benz CLK-LM AMG

Required mods
Custom Gear Ratios
Custom Torque Map


Great author of this car
Rmod Customs
Rmod Customs for patreon
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng một, 2023
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng một, 2023
Last Downloaded: 9 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

683 tải về , 2 KB
17 Tháng một, 2023

0 Bình luận