Đang tải...

Renault Master 3 VSAV Cube 0.1

2.817

CREDITS

MODEL: Skyrix & DMI 3D & 3DWareHouse
SKIN: DarkHatos
HANDLING: DarkHatos
LigthBar: DarkHatos
French Version: DarkHatos
Glass : DarkHatos
Converted ELS: DarkHatos
Converted Ambulance : DarkHatos
Interior : DarkHatos
ELS By DarkHatos

______________________________________________________________

Installation instruction:

Extract the vehicle .ytd's + yft's to your mods folder;
Rockstar Games -> Grand Theft Auto V -> mods -> update -> x64 -> dlcpacks -> patchday19ng -> dlc.rpf -> x64 -> levels -> gta5 -> vehicles.rpf

Extract the AMBULANCE.xml to your folder;
Rockstar Games -> Grand Theft Auto V -> ELS -> pack_default
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 27 Tháng chín, 2018
Cập nhật lần cuối: 27 Tháng chín, 2018
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

 0.1 (current)

2.817 tải về , 20 MB
27 Tháng chín, 2018

9 Bình luận