Đang tải...

Rotiform HUR 2.0

D4e354 20200913160811 1
D4e354 20200913160926 1

3.242

Version 2.0:
Improvments in mapping, some minor fixes


You need OpenIV and "mods" folder to install this

InstallationPath:\mods\update\x64\dlcpacks\patchday22ng\dlc.rpf\x64\levels\patchday22ng\vehiclemods\wheels_mods.rpf\


Car on screens:
2018 Lamborghini Huracan Performante by Ying
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 13 Tháng chín, 2020
Cập nhật lần cuối: 30 Tháng mười, 2020
Last Downloaded: 19 hours ago

All Versions

 2.0 (current)

2.414 tải về , 8 MB
30 Tháng mười, 2020

 1.0

828 tải về , 6 MB
13 Tháng chín, 2020

9 Bình luận