Đang tải...

RUSI KR150 (Replace Sanchez) 1.0

1.949

Rusi Kr150

INSTALLATION

mods\update\x64\dlcpacks\patchday3ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf
Replace "sanchez.ytd" and "sanchez+hi.ytd".
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 20 Tháng sáu, 2018
Cập nhật lần cuối: 20 Tháng sáu, 2018
Last Downloaded: 14 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

1.949 tải về , 1 MB
20 Tháng sáu, 2018

4 Bình luận