Đang tải...

S10 Bombeiros De São Paulo (ELS) V1

2.247

O MOD É UMA TEXTURA DO MOD S10 PMGO DO CARLOS MARIANO

https://www.youtube.com/watch?v=A4ZgY-hM4Z0

=========================================================================================

SE GRAVAR DEIXE OS CRÉDITOS:

-TEXTURA GUTO ISSY https://www.youtube.com/channel/UCWRxNU5unwCI4IocvMrtePw

-CONVERSÃO E AJUSTES GTA V :CARLOS MARIANO https://www.youtube.com/watch?v=A4ZgY-hM4Z0

-AUTOR DO MODELO 3D:BG3D

ANDERSON LIMA
GUSTAVO P3D
SQUID-3D
SEVERINO.3D
SVDTEAM
SSVJ

=========================================================================================

INSTALAÇÃO

PESQUISE O NOME "lguard.yft" NO OPEN IV E INSTALE NO DIRETÓRIO

=========================================================================================

MOD IS A TEXTURE OF MOD S10 PMGO OF CARLOS MARIANO

https://www.youtube.com/watch?v=A4ZgY-hM4Z0

====================================================================== ========================================

IF RECORDING LEAVE THE CREDITS:

-TEXTURA GUTO ISSY https://www.youtube.com/channel/UCWRxNU5unwCI4IocvMrtePw

-CONVERSION AND ADJUSTMENTS GTA V: CARLOS MARIANO https://www.youtube.com/watch?v=A4ZgY-hM4Z0

- 3D MODEL GUARD: BG3D

ANDERSON LIMA
GUSTAVO P3D
SQUID-3D
SEVERINO.3D
SVDTEAM
SSVJ

====================================================================== ========================================

INSTALLATION

SEARCH THE NAME "lguard.yft" IN OPEN IV AND INSTALL IN THE DIRECTORY

====================================================================== ========================================
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 23 Tháng mười hai, 2018
Cập nhật lần cuối: 23 Tháng mười hai, 2018
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 V1 (current)

2.247 tải về , 20 MB
23 Tháng mười hai, 2018

8 Bình luận