Đang tải...

BMW S1000XR 2019 [Add-On] 1.0

300164 sxr
300164 sxr1
300164 sxr5
300164 sxr2
300164 sxr3
300164 sxr4

1.868

Install:
Move sxr paste to dlcpacks
Add in dlclist.xml:
dlcpacks:/sxr/
-----------
SPAWN:SXR
-----------
- The mod has:

- Digital Dials.

- 4 livery's variable.

-3 extra variable itens (tunning)
----------
Credits:
Milestone Ride 3
Converted by:
FTP
-------------------------
My Flickr:
https://www.flickr.com/photos/171414308@N08/
My Steam:
https://steamcommunity.com/id/8s3
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng mười, 2020
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng mười, 2020
Last Downloaded: 21 phút trước

All Versions

 1.0 (current)

1.867 tải về , 50 MB
11 Tháng mười, 2020

1 Bình luận