Đang tải...

Samand EF7

D85db8 photo 2020 07 26 11 27 27
D85db8 photo 2020 07 26 11 27 28
D85db8 photo 2020 07 26 11 27 31
D85db8 screenshot (2300)

1.758

IN THE NAME OF GOD

---- slm mod samand ef7 ----
CONVERT BY :AbbasAlahwazi-Arminka-AliAkbarfn80
MODEL 3D :PVR-Arminka-AliAkbarfn80

MOD BE SORAT ADD-ON MIBASHD
--------------------------------------------------------------
+HQ
+EXTRA
+DIRT
+LIGHTS OK
+NEW WHEEL


---------------------------------------------------------------
INSATALL:
copy "lxabbas" folder in to
Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks
and go to
Grand Theft Auto V\mods\update\update.rpf\common\data
and edit "dlclist.xml and add line blow
dlcpacks:\lxabbas\

go to
Grand Theft Auto V\mods\update\update.rpf\common\data
and edit **extratitleupdatedata.meta** and add line blow:


dlc_lxabbas:/
update:/dlc_patch/lxabbas/


spawn name:lxabbas
----------------------------------------------------------------
** YA ALI**
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 26 Tháng bảy, 2020
Cập nhật lần cuối: 26 Tháng bảy, 2020
Last Downloaded: 9 hours ago

All Versions

  (current)

1.758 tải về , 40 MB
26 Tháng bảy, 2020

6 Bình luận