Đang tải...

Sandking DUB

253

Hi guys

I share with you a Sandking DUB

Original Author from GTA Sa : Bananagriffin/DoTeX
Convert for GTA 5 : me

How to instal

GTA V / mods / x64e / levels / gta5 / vehicles.rpf / replace Rancherxl

thanks and see you next time :)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 12 Tháng năm, 2017
Cập nhật lần cuối: 12 Tháng năm, 2017
Last Downloaded: 07 Tháng sáu, 2024

All Versions

  (current)

253 tải về , 10 MB
12 Tháng năm, 2017

14 Bình luận