Đang tải...

Sandking with Bikes [Menyoo] 2.69

9d3308 grand theft auto v 02.08.2017   20.08.36.04
9d3308 grand theft auto v 02.08.2017   20.08.56.05
9d3308 grand theft auto v 02.08.2017   20.09.19.06

2.159

MENYOO REQUIRED:https://www.gta5-mods.com/scripts/menyoo-pc-sp

PUT SANDKING WITH BIKES IN Grand Theft Auto V\menyooStuff\Vehicle

to spawn in pull up menyoo (f8) /vehicles/vehicle spawner/saved vehicles, then find sandking with bikes


2.69>> bikes are straighter
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 08 Tháng hai, 2017
Cập nhật lần cuối: 29 Tháng bảy, 2017
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 2.69 (current)

1.545 tải về , 2 KB
29 Tháng bảy, 2017

 

614 tải về , 2 KB
08 Tháng hai, 2017

37 Bình luận