Đang tải...

Scania 650S Hardeman [BETA]

Ed9965 21qws
Ed9965 23
Ed9965 screenshot
Ed9965 screenshot1
Ed9965 214

1.992

============================================
Scania 650S Hardeman EnoMods
============================================

Check my discord : https://discord.gg/u2gxcnKBtA

!!!!BETA VEHICLE!!!!

[Credits]
Model : ENOMODS
CONVERTED BY : ENOMODS.
skin : ENOMODS

Thanks for the help : ZEROX [https://www.x-modding.de/]


[Download]

Model : GTAV/mods/update/x64/dlcpacks/patchday3ng/dlc.rpf/x64/levels/gta5/vehicles.rpf
============================================
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 25 Tháng chín, 2023
Cập nhật lần cuối: 25 Tháng chín, 2023
Last Downloaded: 2 hours ago

All Versions

  (current)

1.992 tải về , 60 MB
25 Tháng chín, 2023

11 Bình luận