Đang tải...

Lore friendly Paintjobs for Hydramax AERV (by SCRAT) 1.0

68ea7a gta5 2018 10 08 16 28 26 41
68ea7a gta5 2018 10 08 16 13 50 53
68ea7a gta5 2018 10 08 16 14 25 40
68ea7a gta5 2018 10 08 16 14 21 60
68ea7a gta5 2018 10 08 16 14 18 36

1.228

Lore friendly skin for the "Hydramax AERV" by SCRAT
Link to the mod : https://fr.gta5-mods.com/vehicles/hydramax-aerv-template

0 : LSFD (N°1)
1 : LSFD (N°2)
2 : LSFD (N°3)
3 : LSFD (N°4)

How to install :

Replace "firetruck.ytd" and "firetruck+hi.ytd" files in :
> mods\update\x64\dlcpacks\patchday3ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 08 Tháng mười, 2018
Cập nhật lần cuối: 09 Tháng mười, 2018
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

1.227 tải về , 20 MB
08 Tháng mười, 2018

1 Bình luận