Đang tải...

Star Wars Sebulbas Pod [Add-On] 0.1

1.303

sebulbaspod

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Install instructions
First, go to gta5 / mods / update / x64 / dlcpacks
Make a new folder, name it "sebulbaspod", and drag dlc.rpf into the folder.
Then, go to gta5 / mods / update / update.rpf / common / data
Edit dlclist.xml, add "dlcpacks:\sebulbaspod\"

Spawn name - sebulbaspod
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vehicle Converted By: kjb33

Model by: scifi3d.com
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 25 Tháng tư, 2021
Cập nhật lần cuối: 25 Tháng tư, 2021
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

 0.1 (current)

1.303 tải về , 1 MB
25 Tháng tư, 2021

4 Bình luận