Đang tải...

Star Wars X-Wing [Add-On] 0.1

3.758

Xwing

Xwing2

Working guns/rockets
Take off vertically
Working wings
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Install instructions
First, go to gta5 / mods / update / x64 / dlcpacks
Make a new folder, name it "xwing2", and drag dlc.rpf into the folder.
Then, go to gta5 / mods / update / update.rpf / common / data
Edit dlclist.xml, add "dlcpacks:/xwing2/"

Spawn name - xwing2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model by Star Wars Universe
Vehicle Converted By: kjb33
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 31 Tháng một, 2021
Cập nhật lần cuối: 31 Tháng một, 2021
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 0.1 (current)

3.758 tải về , 3 MB
31 Tháng một, 2021

4 Bình luận