Đang tải...

Tank T-72 2.0

1.851

GTA 5 Tank T-72
v2
Added 3D Rus Flag + Better Textures
Tested works on FiveM server FastiFuruious

Features Extra Lights on Back & Front of Tank

Install on GTA 5\x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf\

GTA 5 BY GTAEUMODS

GTA 4 BY GTAEUMODS

GTA SA BY DCS -50, s762x39s, alkashbutovo, URM
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 23 Tháng mười một, 2016
Cập nhật lần cuối: 22 Tháng chín, 2017
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 2.0 (current)

1.132 tải về , 10 MB
22 Tháng chín, 2017

 

719 tải về , 4 MB
23 Tháng mười một, 2016

11 Bình luận