Đang tải...

Thames Valley Police Astra MK7 (2018 - Response)

127dd0 1
127dd0 2
127dd0 3
127dd0 4
127dd0 5

1.144

Install:

Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks\patchday21ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf\

Credits:

MK7 Model Purchased - SGM
Converted & Lowered - SGM
Alloys - SGM
Aegis - SGM
Boot Equipment - A.Barker
Textures - ObsidianGames & SGM
Plate Lights - Mighty
Skins & Windows - Mighty
Emissives - OG & JamesR
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 24 Tháng mười một, 2019
Cập nhật lần cuối: 24 Tháng mười một, 2019
Last Downloaded: 14 hours ago

All Versions

  (current)

1.144 tải về , 4 MB
24 Tháng mười một, 2019

15 Bình luận