Đang tải...

Triumph TR7 [Add-On] 0.1

791

Triumph TR7

Working popup lights
Working Dials
Hands on steering wheel
Paintable via trainer
Paintable wheels via trainer
Editable number plate - GTAV plate

Install instructions
First, go to gta5 / mods / update / x64 / dlcpacks
Make a new folder, name it "tr7con", and drag dlc.rpf into the folder.
Then, go to gta5 / mods / update / update.rpf / common / data
Edit dlclist.xml, add "dlcpacks:/tr7con/"

spawn name tr7conconverted by kjb33

Model DesireFX
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 05 Tháng chín, 2021
Cập nhật lần cuối: 05 Tháng chín, 2021
Last Downloaded: 8 ngày trước

All Versions

 0.1 (current)

791 tải về , 7 MB
05 Tháng chín, 2021

4 Bình luận