Đang tải...

UAZ-3962 AMBULANCE

421

Model:AKROM

Features:
HQ interior;
Working dashboard;
Dirt mapping;
Breakable windows;
Correct player position;
Hands on the steering wheel;
Correct collision;
Real reflection in the mirrors;

ambulance.yft
ambulance.ytd
ambulance_hi.yft
>>> x64e.rpf/levels/gta5/vehicles.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 12 Tháng một, 2018
Cập nhật lần cuối: 12 Tháng một, 2018
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

  (current)

421 tải về , 10 MB
12 Tháng một, 2018

16 Bình luận