Đang tải...

Ubermacht Sentinel pack (sedan & coupe) [Add-On] 1.00

2.269

Ubermacht Sentinel pack sedan & coupe

https://www.patreon.com/azizkuchkarov

How to install:

1.Put "AK_Sentinelpack" folder in mods\update\x64\dlcpacks
2.Add this line -> dlcpacks:\AK_Sentinelpack\ to the dlclist.xml (mods\update\update.rpf\common\data)

Spawn name: sentinelp1
Spawn name: sentinelp
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 24 Tháng chín, 2020
Cập nhật lần cuối: 24 Tháng chín, 2020
Last Downloaded: 34 phút trước

All Versions

 1.00 (current)

2.269 tải về , 8 MB
24 Tháng chín, 2020

38 Bình luận