Đang tải...

VAZ-2106

15.329

3D model by Game Time
Converted to GTA V by me

Настройка подвески:
Для настройки подвески откройте handling.meta по адресу:
GTA V/update/update.rpf/common/data найдите futo и исправьте параметр чтобы получилось

Install:
Replace files futo.yft futo_hi.yft futo.ytd in Open IV:
GTA V/update/x64/dlcpacks/patchday3ng/dlc.rpf/x64/levels/gta5/vehicles.rpf

Place the contents of a folder tuning in Open IV:
GTA V/update/x64/dlcpacks/patchday1ng/dlc.rpf/x64/levels/patchday1ng/vehiclemods/futo_mods
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 15 Tháng tám, 2016
Cập nhật lần cuối: 15 Tháng tám, 2016
Last Downloaded: 2 hours ago

All Versions

  (current)

15.329 tải về , 30 MB
15 Tháng tám, 2016

32 Bình luận