Đang tải...

Declasse Vigero Stock Car [Replace] 1.0

05fde8 21
05fde8 20
05fde8 22
05fde8 24
05fde8 23
05fde8 25

547

My 49th Mod

Do not edit without permission

Stock Car Add-On Pack Link

Marbella Stock Car Link
Tampa Stock Car Link
Sabre Turbo Stock Car Link
Dukes Stock Car Link
Stretch Stock Car Link
Emperor Stock Car Link
Emperor Stretch Stock Car Link

INSTALLATION Replace

1. Start OpenIV
2. Go to: GTA V\update\x64\dlcpacks\patchday12ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles\vehicles.rpf
3. Enable Edit Mode and drag the downloaded YFT/YTD files into Open IV

Enjoy!!!!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 08 Tháng mười hai, 2016
Cập nhật lần cuối: 08 Tháng mười hai, 2016
Last Downloaded: 26 Tháng ba, 2019

All Versions

 1.0 (current)

547 tải về , 7 MB
08 Tháng mười hai, 2016

13 Bình luận