Đang tải...

Volkswagen Touareg V10 TDI [Add-on] + Handling 1.1

55c104 vw tdi (2)
55c104 vw touareg heck
55c104 vw tdd (2)

8.934

Volkswagen Touareg V10 TDI REALISTIC HANDLING
>!!!the download link from the car is in the readme of the file!!!<

INSTALLATION:
put handling.meta in:
mods/update/x64/dlcpacks/vwtouareg/dlc.rpf/data

(replace the old handling.meta)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 09 Tháng tư, 2018
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng tư, 2018
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 1.1 (current)

8.503 tải về , 7 MB
10 Tháng tư, 2018

 1.0

431 tải về , 3 MB
09 Tháng tư, 2018

7 Bình luận