Đang tải...

Warrener GT3000 [Replace] 1.0

70c4f6 6
70c4f6 7
70c4f6 8
A08220 warrener gt3000

431

My 24th Mod

Concept kermanRB12

INSTALLATION

1. Start OpenIV
2. Go to: GTA V\update\x64\dlcpacks\patchday9ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles\vehicles.rpf 3. Enable Edit Mode and drag the downloaded YFT/YTD files into Open IV

Enjoy!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 03 Tháng chín, 2016
Cập nhật lần cuối: 03 Tháng chín, 2016
Last Downloaded: 08 Tháng tư, 2019

All Versions

 1.0 (current)

431 tải về , 6 MB
03 Tháng chín, 2016

21 Bình luận