Đang tải...

Willard Idaho [Add-On] 1.0

Dfd065 grand theft auto v screenshot 2021
Dfd065 grand theft auto v screenshot 2021.01.28   18.58.44.81
Dfd065 grand theft auto v screenshot 2021.01.28   19.06.03.37
Dfd065 unknown30
Dfd065 grand theft auto v screenshot 2021.01.28   19.38.14.51

3.697

Willard Idaho

TheMadeMan: GTA IV convert
Me: GTA V convert
Sealyx: Screenshots

How to install:

1. copy the idaho folder to:update/x64/dlcpacks

2. From the update.rpf go to:/common/data, edit the dlclist.xml and add this line:

dlcpacks:/idaho/

DO NOT USE WITHOUR OUR PERMISSIONS!!!

Model name
- idaho
Show Full Description
Xem chủ đề trên GTAForums »

Tải lên lần đầu: 28 Tháng một, 2021
Cập nhật lần cuối: 28 Tháng một, 2021
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

3.697 tải về , 3 MB
28 Tháng một, 2021

55 Bình luận