Đang tải...

Yamaha YZF R6 2015 [Add-On | Tuning] 1.0

66.355

Yamaha YZF R6 2015
Convert&Edit:Imtaj


Installation:=====

in the Read Me file

LSC Customization:====

*livery(6)
*Exhaust(5)
*Chain(1)
*wheel paint
*remove plate
*remove Mirrors

You can use Simple Trainer Spawn it by name.

R6

Change log:====

v1.0
*fix some bug.


ENJOY
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 03 Tháng tư, 2016
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng năm, 2016
Last Downloaded: 4 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

66.355 tải về , 10 MB
03 Tháng tư, 2016

100 Bình luận