Đang tải...

Zionuma [Menyoo]

623

A combination of the Zion and the Kuruma (Armoured Zion)

Requires menyoo to spawn.

Put in Root GTA V Folder>menyoostuff>vehicle


I will take some screenshots shortly
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 22 Tháng tư, 2016
Cập nhật lần cuối: 22 Tháng tư, 2016
Last Downloaded: 15 Tháng ba, 2024

All Versions

  (current)

623 tải về , 1 KB
22 Tháng tư, 2016

4 Bình luận