Đang tải...

Zombie Vehicles 2 [Menyoo] 1.1

10.048

UPDATE:1.1
Change Log:
1:Rescue
Fixed Glitch when hitting a PED and VEHICLES
Adjusted traction
Adjusted brakes
Adjusted Accelarate

2:Runner
Adjusted traction
Adjusted brakes
Adjusted Accelarate
Removed some Objects

Move the XML doc. to
Rockstar Games\Grand Theft Auto V\menyooStuff\Vehicle

How to Spawn???:
Vehicle Option/Vehicle Spawner/Saved Vehicles

Menyoo Download:https://www.gta5-mods.com/scripts/menyoo-pc-sp
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 04 Tháng năm, 2016
Cập nhật lần cuối: 05 Tháng năm, 2016
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.1 (current)

10.048 tải về , 9 KB
04 Tháng năm, 2016

30 Bình luận