Đang tải...

AK-47 (Avtomat Kalashnikova 1947)

D482df gun2
D482df gun
D482df gta5 2016 09 14 16 12 09 27
D482df gta5 2016 09 14 16 12 19 01
D482df gta5 2016 09 14 16 12 22 01
D482df gta5 2016 09 14 16 12 24 65

1.005

*AK-47 (Avtomat Kalashnikova 1947) for Grand Theft Auto V :

Model Converted : forrestpl

GTA V Converting : BossWithStyle

*Pros:

- Animated

- Magazine Texture

*Cons :

- Texture on the upper is smudged

*Installation:

"Grand Theft Auto V\Mods\update\x64\dlcpacks\patchday8ng\dlc.rpf\x64\models\cdimages\weapons.rpf\"
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng chín, 2016
Cập nhật lần cuối: 14 Tháng chín, 2016
Last Downloaded: 5 hours ago

All Versions

  (current)

1.005 tải về , 9 MB
14 Tháng chín, 2016

9 Bình luận