Đang tải...

AKS-74U (BF3) [Animated]

1.976

AKS-74U for Grand Theft Auto V :

(FEATURES):

- Magazine Texture
- Animated

(Installation):
Grand Theft Auto V\Mods\update\x64\dlcpacks\mplowrider2\dlc.rpf\x64\models\cdimages\weapons.rpf\

(DONE)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 15 Tháng chín, 2016
Cập nhật lần cuối: 15 Tháng chín, 2016
Last Downloaded: 10 hours ago

All Versions

  (current)

1.976 tải về , 8 MB
15 Tháng chín, 2016

5 Bình luận